Ņemot vērā to, ka SIA “ Reduks” pietiekami ilgi ir darbojies mēbeļu izgatavošanas un uzstādīšanas jomā, mums ir sakrājusies liela pieredze mēbeļu garantijas apkalpošanas un remontu, restaurācijas veikšanā.

Tāpat kā citas sadzīves preces, mēbeles mēdz nolietoties sabojāties ārējo apstākļu rezultātā, piemēram, mehāniski bojājumi, mitrums, karstums u.t.t. Bet ne vienmēr klienti var operatīvi un saviem spēkiem saremontēt mēbeles tā, lai defekti nebūtu redzami. Mēs iesakam SIA “ Reduks” mēbeļu apkalpošanas servisu. Tas ietaupa klienti līdzekļus, jo izsaucot servisa meistaru, Jūs saņemsiet pakalpojumu, kas ietver sevī visu – bojājumu novēršanu, mēbeļu izjaukšanu, transportēšanu, nepieciešamības gadījumā materiālu sagādi, remontu. SIA “ Reduks” nodarbojas arī ar mīksto mēbeļu remontu un atjaunošanu – tapsēšanu un mīksto detaļu restaurāciju.

Piedāvājam uzņēmumiem noslēgt sadarbības līgumu par mēbeļu apkopi un uzturēšanu darba kārtībā.

SIA “ Reduks”  piedāvā sekojošus servisa pakalpojumus:

1. Mēbeļu pārvešana garantijas ietvaros un pēc tā
Servisa nodaļa nodrošinās jums kvalitatīvu un profesionālu mēbeļu demontāžu, pārvešanu un montāžu, saglabājot garantijas nosacījumus.
Būsim priecīgi palīdzēt mēbeļu pārvešanas jautājumu risināšanā, arī tad, ja garantijas laiks ir beidzies.

2. Mēbeļu uzstādīšana
Mēbeļu uzstādīšana notiek saskaņā ar pasūtījumam pievienotajiem tehniskajiem zīmējumiem, specifikācijām u.c. dokumentiem. Uzstādīšanas izmaksas tiek aprēķinātas individuāli.

3. Garantijas un pēcgarantijas apkalpošana
Iegādājoties preces, tiek noformēts „Pirkuma – pārdevuma“ līgums, kas vienlaicīgi ir arī šo preču garantijas apliecinājums. Dažādām preču grupām ir dažādi lietošanas noteikumi (lietošana, kopšana, īpatnības, garantijas nodošana trešajai pusei u.c.), kuru ievērošanas gadījumā garantijas laiks ir 24 mēneši no preču nodošanas brīža. Šajā laikā garantijas apkalpošana ir bezmaksas. Garantijas noteikumi darbojas uzrādot pirkuma apliecinošu dokumentu.

Garantijas sniegšanas noteikumi

  • Garantija piemērojama preču kvalitātes trūkumiem, kuri radušies ražotāja vainas dēļ.
  • Garantija ir spēkā visām mēbeļu sastāvdaļām un komplektējošajām detaļām, izņemot sadzīves tehnikā un mēbelēs iemontētajām apgaismošanas spuldzītēm un transformatoriem.
  • Dabīga preces nolietošanās vai tās īpašību izmainīšanās nav uzskatāmas par preču kvalitātes trūkumu.
  • Dabīgā koka tekstūras un nokrāsas nevienādības nav uzskatāmas par preču kvalitātes trūkumu.
  • Garantijas apkalpošana nav piemērojama tajos gadījumos, kad preces nav pienācīgi ekspluatētas vai sabojātas pircēja vainas dēļ. Ar mēbeļu materiālu lietošanas un kopšanas instrukciju varat iepazīties sadaļā Materiāli.
    Garantijas sāk darboties ar brīdi, kad tiek parakstīta preču pavadzīme – rēķins. Garantija sniedzama tikai uzrādot šos pirkšanas dokumentus: preču pavadzīmi – rēķinu un/vai pirkuma līgumu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *